Environmental impact estimation of ceramic tile industry using modeling with neural networks

Authors

  • Verica Hocenski Keramika Modus d.o.o. Vladimira Nazora 67, Orahovica, Croatia
  • Ana Lončarić Božić University of Zagreb Faculty of Chemical Engineering and Technology Marulićev trg 19, Zagreb, Croatia
  • Nedjeljko Perić University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing Unska 3, Zagreb, Croatia
  • Denis Klapan J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Dental Medicine and Health Crkvena 21, Osijek, Croatia
  • Željko Hocenski FERIT https://orcid.org/0000-0002-8095-3690

DOI:

https://doi.org/10.32985/ijeces.13.1.4

Keywords:

ceramic tiles, estimation, environmental impact, neural networks

Abstract

The ceramic tiles industry has a significant environmental impact due to consumption of raw materials, energy and
environmental emissions. There are numerous activities on global level in accordance to the principles of sustainable development. This paper presents the development and application of mathematical models of manufacturing processes based on static neural networks for prediction and control of environmental impact of ceramic tiles production process. The neural network learning is made based on known input and output values from the production process. The control of the environmental impact is made on the basis of the output values from the process amounts of correct and faulty ceramic tiles. The model for prediction of correct amount of tiles and percentage of waste with an average error of 1.7% is presented in this paper. It could be successfully used to estimate and control the environmental influence. A simple model of production process has been applied in the manufacturing process of ceramic tile factory KIO Keramika d.o.o. Orahovica. It produced ceramic tiles using monofiring process according to EN 14 411 B III group Part L. The company has introduced and certified management systems according to ISO-9001. and ISO 14001.

Author Biography

Željko Hocenski, FERIT

Željko Hocenski rođen je u Orahovici 1952. godine, gdje je završio gimnaziju. Diplomirao je 1976. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Elektronika usmjerenju Automatika. Magistarski rad u polju računarstva na temu Komunikacija mikroračunalnog sustava i digitalnog sustava za daljinsko upravljanje pod mentorstvom prof.dr.sc. Marka Petrinovića obranio je 1984. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja procesnog računarstva na temu Zasnivanje ugrađenih računalnih sustava sa smanjenom osjetljivošću na kvarove  pod mentorstvom akademika prof.dr.sc.Lea Budina obranio je 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Zapošljava se na Elektrotehničkom institutu "Končar" u Zagrebu kao istraživač u Sektoru za automatizaciju, u Odjelu za elektroniku, gdje radi od 1977. do 1984. godine. Obavlja poslove istraživanja i razvoja na području industrijske elektronike, automatike, računarstva i komunikacija. Poslovi uključuju razvoj novih proizvoda za tvornice sustava „Končar”, laboratorijska i pogonska ispitivanja, pripremu za proizvodnju i puštanje u pogon na raznim lokacijama. Razvojem su obuhvaćeni automatizirani sustavi upravljanja i njihove komponente kao sastavni dijelovi složenih velikih objekata i postrojenja, koje isporučuje  „Končar”, kao što su: elektronički moduli digitalno upravljačkog sustava DS-8, upravljački sustav električne lokomotive, sustav automatskog upravljanja bagerom za površinski kop u REK Bitola, digitalno upravljani elektromotorni pogoni, automatizacija pogona letećih škara u Željezari Sisak, automatizacija pogona skidača u proizvodnji tračnica RMK Zenica, sustav daljinskog upravljanja i nadzora HEP Zagreb, sustav tonfrekvencijskog daljinskog upravljanja energetskom mrežom, komunikacijski sustav za upravljanje na Hrvatskim željeznicama, automatizirani sustav upravljanja uzbudom generatora za hidroelektrane i mnogi drugi.

Radi kao honorarni asistent na Zavodu za regulacijsku i signalnu tehniku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu u razdoblju od 1976.-1980. godine na kolegijima Automatska regulacija, Teorija automatskog upravljanja i dr. Od 1984. godine radi na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku kao asistent, docent (1997.), izvanredni profesor (2002.) i redoviti profesor (2006.)  u znanstvenom polju Računarstvo,  grana Procesno računarstvo. Obavljao je funkciju prodekana za razvoj i računarstvo (1997.-1999.), prodekana za znanost (1999.-2003.), dekana  Fakulteta i člana Senata sveučilišta (2003.-2005.).  Bio je predstojnik Zavoda za automatiku i procesno računarstvo u razdoblju 2001.-2010. i voditelj Katedre za procesno računarstvo (2001.-2006.).  Voditelj Cisco akademije mrežnih tehnologija, lokalne akademije Osijek pri Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku od 2001. do 2006.  Od travnja 2010. do 2014. je predsjednik Katedre za računalno inženjerstvo u Zavodu za računalno i programsko inženjerstvo, a nakon toga je predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku te promjenom naziva od 2016. na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

U razdoblju od 1990.-1991. boravi na University of Applied Science, Hochschule Bremen Fachbereich Elektrotechnik, Labor fur Technische Informatik. Svoje znanje proširuje 1991. u Münchenu na kolegiju u organizaciji University of Wisconsin-Madison College of Engineering. Osim toga je boravio u inozemstvu u okviru stručne i znanstvene suradnje te na terenskom radu pri puštanju u pogon više desetaka puta.

 Nagrađen je kao autor tri tehnička unapređenja i inovacije za proizvode Končar.  Imenovan je članom Savjeta za internetizaciju pri Vladi Republike Hrvatske (2001.). Član je Upravnog odbora časopisa Tehnički vjesnik (2005.) Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku  i  predstavnik nacionalnog komiteta na 16. IFAC svjetskom kongresu u Pragu 2005.

Obavljao je dužnost predsjednika Gradskog vijeća grada Orahovice kao nezavisni kandidat 2001. godine. Član je Lions kluba Kutjevo od 1998. Član je upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Orahovici. Oženjen i ima dvije kćerke. Govori njemački i engleski.

Downloads

Published

2022-02-03

Issue

Section

Original Scientific Papers